Home » Sv Tov D Dictv ( Ecko): Parthen N, Athos, D Los, Rhodos, Solu , Delfy, Akropolis, Olympie, Korfu, Myk NY, Patmos, NEA Moni, Meteora by Source Wikipedia
Sv Tov D Dictv ( Ecko): Parthen N, Athos, D Los, Rhodos, Solu , Delfy, Akropolis, Olympie, Korfu, Myk NY, Patmos, NEA Moni, Meteora Source Wikipedia

Sv Tov D Dictv ( Ecko): Parthen N, Athos, D Los, Rhodos, Solu , Delfy, Akropolis, Olympie, Korfu, Myk NY, Patmos, NEA Moni, Meteora

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232850076
Paperback
28 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 26. Kapitoly: Parthen n, Athos, D los, Rhodos, Solu?, Delfy, Akropolis, Olympie, Korfu, Myk ny, Patmos, Nea Moni, Meteora, Epidauros, Bassai, Hossios Loukas, Dafnion, Vergina, H raion na Samu, T ryns, Mystra, Pythagoreion.MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 26. Kapitoly: Parthen n, Athos, D los, Rhodos, Solu?, Delfy, Akropolis, Olympie, Korfu, Myk ny, Patmos, Nea Moni, Meteora, Epidauros, Bassai, Hossios Loukas, Dafnion, Vergina, H raion na Samu, T ryns, Mystra, Pythagoreion. V atek: Parthen n (, ?ec. chr m panen) byl hlavn m chr mem antick ch Ath n zasv?cen m bohyni Ath n? Parthenos (Panensk ). Byl vystav?n v letech 447 - 438 p?. n. l. na ath nsk Akropoli, kde m eme jeho trosky spat?it dodnes. Chr m byl postaven vedle komplexu dal ch staveb na Akropoli v dob? nejv?t ho rozmachu Ath n za Perikla jako ok zal demonstrace bohatstv a moci Ath n a v neposledn ad? jako oslava demokracie. Um?leckou z titou byl nejv?t antick socha? Feidi?s a jeho architekty byli ktinos a Kallikrat s. Sv mu p?vodn mu elu, jako chr m Ath ny, slou il do 4. stol n. l., tedy t m 1000 let. V dob? k?es?anstv byl p?em?n?n na chr m Panny Marie a jeho v zdoba byla po kozena. R. 1687 utrp?la stavba nejv?t po kozen ve sv historii po z sahu tureck prach rny bombou z ben tsk lodi. Od t doby doch zelo k ob?asn mu odv en zlomk? socha?sk v zdoby do m?st z padn Evropy, kde je m eme v muze ch naj t dodnes. Parthen n je zaps n na seznamu UNESCO a od r. 1975 proch z soustavnou rekonstrukc, nyn i za p?isp?n fond? Evropsk unie. Parthen n byl postaven jako ?eck chr m d rsk ho du, ale n?kter jeho prvky jsou du i nsk ho. Ke stavb? bylo pou ito mramoru z nedalek ch lom?. Ve starov?ku byl vn m n jako nejkr sn?j d rsk chr m. Uvnit? st vala 12 m vysok socha bohyn? Ath ny ze zlata a slonoviny - d lo socha?e Feidia. Ve vlysu jsou zobrazeny mytologick v jevy - boj boh? s giganty, boj ?ek? s Amazonkami, boj Lapith? s kentaury a P d Tr je. V i nsk m vlysu okolo vnit?n celly je zobrazen pr?vod ath nsk ch ob?an? k chr mu Ath ny b?hem panath najsk ch slavnost . Socha?sk v zdoba ve t tech zn zor?uje zrozen Ath ny a jej v t?zstv nad Poseid nem o vl du nad Attikou. N vrh socha?sk v zdoby a ...